Центар за обука ЕВА | Training Center EVA

Контакт

Центар за обука ЕВА,
Едукативна вокациска асистенција
ул. Костурски херои 60 (поранешна ул. 29 ноември)
1000 Скопје

Телефон

078 23 13 23

Pause | Play
|
Tray Button

English | Македонски

Објавено: јули 2011

Соло пеење

На часовите по соло пеење, студентот ќе ја изучува вокалнатата техника со нејзина директна примена врз дела по избор од класичната или популарната музика. Со помош на овој курс, студентот ќе се оспособи да пее чисто интонативно, со полниот потенцијал што го поседува неговиот глас и ќе научи професионално да ја изразува уметничката смисла на делото кое ќе има можност да го одбере сам, или со помош на професорот.

Наставата може да биде индивидуална или пак во група до 5 студенти максимум, по избор на студентот.

На крајот на целиот курс ќе се одржи мал концерт со сите студенти од класата по музика.

Пријавување и информации на 078 23 13 23, или на е-пошта eva.center@yahoo.com.