Центар за обука ЕВА | Training Center EVA

Контакт

Центар за обука ЕВА,
Едукативна вокациска асистенција
ул. Костурски херои 60 (поранешна ул. 29 ноември)
1000 Скопје

Телефон

078 23 13 23

Pause | Play
|
Tray Button

English | Македонски

Објавено: јули 2011

Основна теорија на музика и солфеж

Овој предмет го изучува музичкиот јазик и неговата нотација, како и сите елеменарни поими поврзани со музичката наука како што се: ритам, хармонија (хармонска функција), мелодија и форма. Во исто време, знаењето стекнато од теориското познавање на музиката ќе се примени во вториот дел од предметот при што студентот ќе се оспособи да ги препознава и гласовно да ги произведе тоновите кои ќе му бидат зададени слушно или писмено, т.е. преку диктат или солфежна вежба.

Наставата се одвива во мали групи од 5-8 студенти.

Пријавување и информации на 078 23 13 23, или на е-пошта eva.center@yahoo.com.